Even geduld aub, de website wordt geladen......

header photo

online-verzekering.eu

Gegarandeerd de goedkoopste verzekeringen

Algemene informatie

Klachteninstituut Verzekeringen

A.A.P. Verzekeringen is gespecialiseerd in goede en goedkope verzekeringen. In deze dienstenwijzer willen wij u graag nader informeren over onze werkwijze en u wegwijs maken bij ons kantoor.
Niet alleen voor het afsluiten van een verzekering maar ook voor alle vragen, wijzigingen, schademeldingen kunt u ons bellen op een gratis telefoonnummer: 0800-40004000.

Wie zijn wij?
A.A.P. Verzekeringen is een vooruitstrevend, strikt onafhankelijk verzekeringskantoor. De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen producten.
Wij voorzien klanten van objectieve, individuele adviezen en trachten daarbij optimale oplossingen en begeleiding te leveren. Voor de selectie van een product maken wij onder meer gebruik van geavanceerde, up-to-date vergelijkingsprogrammatuur. Mede hierdoor zijn wij in staat u goede en goedkope verzekeringen aan te bieden. Wij streven naar een, in alle opzichten, plezierige relatie met onze klanten.

Onze diensten
Wij adviseren op het gebied van verzekeringen en financieringen. Het gehele traject van inventarisatie, advisering, polis- en prijsvergelijking alsmede schadeafwikkeling wordt door ons begeleid.
Wij kunnen met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en veel banken zaken doen. Door onze onafhankelijkheid en keuzevrijheid bieden wij u altijd een uitstekende oplossing. Wij hebben aantrekkelijke kortingen kunnen bedingen, die wij aan u doorgeven in de vorm van scherpe premies.

Wat verwachten wij van u?
Voor een juist advies zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons geeft. Van u verwachten wij juiste informatie te ontvangen. Tevens verlangen wij op de hoogte te worden gesteld van relevante wijzigingen in materiële of persoonlijke aard. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw verzekeringen up-to-date blijven.

Onze bereikbaarheid
Wij vinden het belangrijk dat u contact met ons kunt opnemen op het tijdstip dat u past. Daarom kunt u ons op de volgende manier bereiken:

  • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 21.00 uur; vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op ons gratis telefoonnummer 0800-4000 4000
  • per fax op 050-5010580
  • op ons kantooradres: Kanaalstraat 60-L te Roden
  • per post: postbus 110, 9300 AC Roden

De premie
De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering(en) zijn ondergebracht zoals met u is afgesproken (per maand; kwartaal; halfjaar of jaar en middels automatische incasso of acceptgiro).

Adviesvrijheid
Wij zijn een onafhankelijk kantoor. Dat betekent dat wij vrij zijn om u een product van een maatschappij aan te bieden, dat het beste bij u past voor de laagste premie. Wij hebben geen productieverplichtingen.
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Hoe worden wij beloond?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan huisvesting, energie, computers, programmatuur, opleidingen, salarissen, vergunningen, telefoonkosten en dergelijke.
Onze kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Deze vormen een onderdeel van de premie. U hebt daar verder geen omkijken naar. De maatschappij aan wie u de premie betaalt, draagt daar een deel van af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Onze kwaliteit
Wij zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en voldoen aan alle voorgeschreven wettelijke eisen.
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van ondermeer assurantiekantoren.
Door regelmatige (bij-)scholing wordt de vakkennis van onze medewerkers op niveau gehouden.
Tevens bezitten wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 04053229.

BeŽindiging van de relatie
U hebt het recht om de relatie met ons kantoor te beëindigen en de verzekeringen bij een ander intermediair onder te brengen. Ook wij kunnen het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks een klacht hebben over onze dienstverlening, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan trachten tot een bevredigende oplossing te komen.
Mochten wij er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen.
Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen; Postbus 93560; 2509 AN Den Haag.
Ons aansluitnummer is 20008804.